Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Wat is medische facturering?

Clinical Billing is tegenwoordig ongelooflijk veranderd. Ergens in het verleden ging de patiënt naar de specialist, kreeg de behandeling voor een eventuele handicap en zorgde voor de rekening van de specialist. Tot enkele jaren geleden was de klinische bescherming totaal in de war; het was een ongebruikelijke gelegenheid, de specialist moest de papieren rekening verhogen voor zijn behandelingskosten en deze indienen bij de particuliere, Medicare- of Medicaid-beschermingsleverancier. We zijn ons erg bewust van de manier waarop dergelijke papieren facturen zonder enig probleem verloren kunnen gaan. In ieder geval zijn die dagen verleden tijd, maar er zijn een paar specialisten die de conventionele strategieën daadwerkelijk inzetten en papieren facturen gebruiken voor hun behandelingskosten. De overgrote meerderheid van de specialisten is vandaag begonnen met het gebruiken van de meest recente ontwikkelingen en is begonnen met het inzenden van elektronische medische rekeningen aan hun patiënten voor de door hen gegeven therapieën.

Elektronische medische facturering is een papierloze betalingsmaatregel; waarbij de rekening wordt afgedrukt nadat de passages zijn geïdentificeerd met de therapie van de patiënt in het PC-raamwerk en aan de patiënt zijn overgedragen door zijn PCP. Dergelijke elektronische medische facturering consolideert alle verbonden gegevens, zoals de informatie van de leverancier van de bescherming, uw therapiekosten per punt, medicijnen en andere toevallige kosten die door het centrum worden veroorzaakt, terwijl uw therapieën worden uitgebreid. Elk van deze gegevens is van fundamenteel belang om de klinische kosten die de instelling met zich meebrengt, te claimen bij de leveranciers van klinische bescherming van de patiënt.

De elektronische medische facturering wordt normaal gesproken opgezet door alle belangrijke informatie in het pc-raamwerk in te voeren met behulp van het specifieke programmeerprogramma voor medische facturering en de ingevoerde gegevens worden vervolgens elektronisch naar de transporteur verzonden via een gadget dat een modem wordt genoemd. De modem is zo’n elektronisch gadget dat de telefoonlijn gebruikt voor het communiceren van de verkregen gegevens, net als die van een faxapparaat. In het faxapparaat is een stuk opgesteld rapport of de medische factuur in de eenheid ingebed. Het duplicaat is elektronisch gereed en wordt via de bijbehorende telefoonlijn naar het verre faxapparaat van de beveiligingsleverancier gestuurd en drukt aan dat uiteinde het niet te onderscheiden duplicaat van het record af. Toch is er bij de elektronische Medische Facturering geen enkele noodzaak voor papier. De specifieke gegevens worden in het pc-raamwerk samengesteld en van daaruit neemt de geïntroduceerde programmering die informatie zelf over om ze via een modem over te dragen aan de transporteur.

Dergelijke informatie wordt over het algemeen verzonden in een bepaalde opstelling met het doel dat de vervoerder de informatie op de juiste manier kan doornemen. Dit soort alledaagse opstelling staat bekend als het NSF-ontwerp dat door al dergelijke transporteurs is genormaliseerd. Desalniettemin moet er voor elke individuele transporteur een expliciet pc-programma worden gemaakt, aangezien het negeren van de richtlijnen organiseert, het is buitensporig dat elke transporteur elk veld in de configuratie gebruikt. Hierdoor kan de case door de transporteur worden afgewezen wanneer expliciete velden worden gecommuniceerd die de transporteur niet gebruikt.